Vízellátó rendszerek tervezése

Új ellátandó területek hidraulikai vizsgálata, átmérők meghatározása, tározótérfogatok ellenőrzése, szivattyúk kiválasztása és megfelelőségük ellenőrzése. Lehetőség van bármely üzemi állapot vizsgálatára, beleértve a tűzeseteket, illetve a haváriákat is. Tekintettel arra, hogy magyarországon 98 %-os ellátottság mellett a teljesen új rendszerek létrehozása gyakorlatilag nem jellemző, vagyis az új fejlesztéseket mindig egy meglévő rendszerhez kell illeszteni. A rendszerszemléletű tervezés elvét szem előtt tartva a feladatot nem lehet elválasztani a meglévő rendszer vizsgálatától, vagyis a a következő pontban ismertetendő feladattól.

Vízellátó rendszerek analízise, felülvizsgálata

Meglévő és tervezett rendszerek hidraulikai felülvizsgálata (a fogyasztás és a betáplálás változásai és annak hatása a rendszer üzemére), kapacitásvizsgálat, alulterhelt vezetékek (gyakoriság alapján is) kiválasztása (lehetséges vízminőségi problémák hidraulikai oldalról történő megközelítése), szivattyúk ellenőrzése.

- rendszer-modell
 · topológiai
 · hidraulikai
 · fogyasztási, terhelési
- időhorizontok kijelölése
- hidraulikai paraméterek
- csőhálózati jelleggörbék
- szivattyú-ellenőrzés
- értékelés, döntés
- beavatkozások

Üzemeltetési stratégiák kidolgozása

Meglévő és tervezett vízellátó rendszerek lehetséges üzemeltetési stratégiáinak kijelölése, illetve azok figyelembevételével 24 órás (vagy a szükségesnek ítélt időtartam figyelembevétele) szimulációs vizsgálatok elvégzése. Ennek eredményei alapján megállapítható az egyes üzemeltetési stratégiák „jósága”, a figyelembe vett kerületi feltételek mellett kialakuló hidraulikai viszonyok, a tározó magasságának és térfogatának elégséges, vagy elégtelen volta, az adott (feltételezett) szivattyúk megfelelősége (hatásfok), stb.

- vízellátó rendszerek analízise,
- üzemrendek kialakítása, kiválasztása
- beavatkozások megtétele (pl. energia-szerződések, stb.)

A rekonstrukciók és a fejlesztések pontos, időben ütemezett, gazdaságos tervezése

Az egyes meglévő rendszerek rekonstrukciója, illetve fejlesztése során szükséges figyelembe venni, hogy a rekonstruálandó (illetve új) rendszerelemek (vezeték, tározó, szivattyú, stb.) milyen terhelése várható a következő évtizedekben, illetőleg milyen szerepet töltenek be a teljes rendszerben: Például egy több évtizede épült és már rossz állapotban lévő vezeték rendszerben lévő szerepe megváltozhatott az idők során; elosztóvezetékből fővezetékké, vagy fordítva alakulhat át. A teljes rendszer vizsgálata nélkül megbízhatóan ma már nem határozható meg az új létesítmény jellemző paramétere (pld. átmérő, térfogat, stb.). Mivel a rekonstrukció pénzkérdés (is), ezért nem elhanyagolhatóak a korábban említett és azt kiegészítő egyéb szempontok:

- rendszeranalízis
- vízveszteség-elemzés
- szivattyú-kiválasztás (energia-takarékosság)
- az egyes rendszerelemek rekonstrukciójának meghatározása, prioritások kijelölése
- a rekonstrukció végrehajtása

Az optimális üzem kialakítása

A meglévő rendszerek esetében adott a fogyasztás, adott a hálózatelrendezés, adott a tározótérfogat, illetve a túlfolyó és a fenékszint, csak a szivattyúk és üzemeltetésük az, ami a jobb, olcsóbb üzem kialakításában szerepet játszhat. Az egyes üzemrendek megválasztásával (pld. meglévő szivattyúk üzemrendjének változtatása) kiválasztható az energia költség szempontjából optimálisnak tekinthető üzemrend.

- rendszer-analízis
- az üzemeltetési stratégiák kidolgozása,
- a műszaki és gazdasági szempontok figyelembevételével az optimálisnak tekinthető üzemrend megválasztása

Letöltés: Telepítési és alkalmazási útmutató 
Útmutató a telepítéshez, valamint kezdő felhasználóknak szóló alkalmazási útmutató. (Munkaközi változat !)

Letöltés: Felhasználói leírás (7) PDF 
Program dokumentáció PDF formátumban.

Regisztráljon, töltse le, próbálja ki !

HydroConsult Vízügyi, Környezetvédelmi Mérnöki Tanácsadó Kft.

Kapcsolat

Dr. Darabos Péter
Ügyvezető
+36-(1)-352-1055
+36-30-951-7038
admin@hydroconsult.hu
darabos@hydroconsult.hu

Munkatársaink

Bódi Gábor
+36-30-954-0236
bodi@hydroconsult.hu

Dávid László
+36-30-970-1999
david@hydroconsult.hu

Polyák István
+36-30-248-3649
polyak@hydroconsult.hu

Címünk

Székhely:
7622 Pécs, Mártírok útja 10.

Postacím & Telephely:
1075 Budapest, Károly krt. 13-15.