Objektumkezelő

A BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszékével együttműködve kifejlesztett térinformatikai megjelenítő alkalmazás, amely a közműnyilvántartásban használatos alaptérképi, szakági és tetszőlegesen definiálható rajzi objektumok tulajdonságainak szabadon tematizálható térképszerű (2D) megjelenítésére, kezelésére és lekérdezésére szolgál.

Az alkalmazás szemléletében számít újdonságnak, amennyiben mind az alaptérképi, mind a szakági objektumok összes adata, ezen belül a geometria is egy SQL adatbázisban tárolódik !

Az Objektumkezelő, azonban éppen az előbb említett tulajdonságából adódóan, nem csak egyszerű térkép megjelenítő szoftver, hanem adatbázisát tekintve, egyben objektum szintű vagyonkataszter is. Ez mind a szakági (vízellátási, vízelvezetési építmények, létesítmények), mind a térképi (földrészletek, építmények, stb.) objektumokra egyaránt igaz. Mondhatjuk, hogy az objektumkezelő alkalmazhatóság tekintetében túlmutat a közmű szolgáltatáson, vagyis tetszőleges, térbeli geometriával rendelkező, vagy akár nem rendelkező objektumok (entitások) jellemző adatainak tárolására és kezelésére alkalmas.

Az Objektumkezelőben megoldott a raszter képek léptékfüggő felbontású háttérként való kezelése, valamint média fájlok egyes objektumokhoz rendelése.

Letölthető: Objektumkezelő - Felhasználói kézikönyv (PDF)

Az Objektumkezelőhöz tartozó kiegészítő szoftver az térképi adatok (geometria és attributív) adatbázisba migrálásához a HcMigrálás AutoCAD ARX alkalmazás.

Letölthető: HcMigrálás ARX - Felhasználói leírás (PDF)

Hibakezelő - Munkavégzési Rendszer

Workflow management, hibaelhárítási és karbantartási munkákra. Munkalapok vezetése, hiba adatok rögzítése, erőforrás felhasználások (humán, anyag, gép, stb.) dokumentálása. Külső és belső megrendelések, belső szállítási feladatok dokumentálása.

Letölthető: Hibakezelő - Felhasználói leírás (PDF)

Modellezés

Hálózatmodellezés. Víz- és csatornahálózati hidraulikai modellek generálása. Terhelési adatok kezelése és generálása. Hálózat számítás végrehajtása rendszeren belüli, vagy igény esetén azon kívüli programok segítségével.

Rendszeradminisztrációs modulok

    

Jogosultságkezelő

A rendszer biztonsága és az adatbázisa védelme érdekében az egyes adatok módosítása és elérése, az egyes adatkezelési funkciók jogosultsághoz kötöttek. A felhasználók egyedileg azonosítottak, és jogosultságaik egyedileg és csoportosan állíthatók be a program segítségével.

Szótárkezelő

Az Objektumkezelő és Hibakezelő programok használatához szükségesek olyan adatok, amelyeket minden alkalmazó cégnél azonos tartalommal használnak. Ezek a közös adatok biztosítják a hibaadatok egységes elvek szerinti gyűjtését, illetve garantálják a hibaadatok központi statisztikai feldolgozásának feltételeit. Ezeknek az adatoknak a kezeléséhez egy Szótárkezelő kliens programot dolgoztunk ki, melyet minden felhasználónak rendelkezésére bocsájtunk.

Törzsadatkezelő

Az Objektumkezelő és a Hibakezelő programok használatához cég specifikus törzsadatok szükségesek. Ezek általában a következők:

- Partnerek nyilvántartása
- Munkavállalók nyilvántartása
- Szervezeti egységek nyilvántartása és hierarchiája
- Munkaszámok (kontírozás) Ezen adatok kezeléséhez külön Törzsadatkezelő modult biztosítunk.

Naplózáskezelő

A programcsomaggal végzett tevékenység az adatbázisban naplózásra kerül. A Naplózáskezelő programmal a ezek az adatok lekérdezhetőek és megtekinthetőek, A naplózott tevékenység azonban nem csak a felhasználók tevékenységének ellenőrzésére szolgál, hanem alapja a közeljövőben kifejlesztésre kerülő UNDO funkciónak.

A CONTROLSOFT Kft által kifejlesztett, a rendszerhez kapcsolható egyéb modulok:

Üzemeltetés

Az üzemeltető szervezet valamennyi telephelyén az üzemeltetéssel kapcsolatosan napi rendszerességgel keletkező termelési, energia-, vegyszer felhasználási, hulladékokkal kapcsolatos adatok nyilvántartása, dokumentálása, controling-hoz szükséges aggregált adatok előállítása.

Karbantartás

Karbantartás menedzsment. Az üzemeltetés létesítményeire, az alkalmazott eszközökre, berendezésekre, gépekre vonatkozó karbantartási szabályok alapján karbantartási terv készítése. Karbantartási feladatok rendszerezése, ütemezése és egységvezetői közreműködéssel továbbítása a Munkavégzési Rendszerbe. A feladatok elvégzésének ellenőrzése és dokumentálása.

Beruházás

Projekt menedzsment. A vállalati projekt jellegű beruházások teljes életciklusának nyomon követése a tervek készítésétől a tárgyi eszközök aktiválásáig. A beruházások és szerződésre kötelezett karbantartási munkák belső engedélyezési és szerződéskötési folyamatainak nyilvántartása, követése, dokumentálása szoros együttműködésben a gazdasági információs rendszerrel.

Energia

Energetikai menedzsment. Az üzemeltető szervezet valamennyi telephelyén az energiavételezéssel, energiaátadással kapcsolatos szerződések, kapcsolódó engedélyek nyilvántartása, rendszerezése. Az energiaszámlák kezelése, számítási, ellenőrzési feladatok elvégzése.

Vízminőség

A vízminőség menedzsment keretében informatikai támogatást biztosít az üzemeltető szervezet akkreditált laboratóriumának napi működéséhez. Az akkreditációs előírásoknak megfelelően kezeli a saját és külső laboratóriumok által végzett vizsgálatok eredményeit, támogatást nyújt a kiértékelésben.

HydroConsult Vízügyi, Környezetvédelmi Mérnöki Tanácsadó Kft.

Kapcsolat

Dr. Darabos Péter
Ügyvezető
+36-(1)-352-1055
+36-30-951-7038
admin@hydroconsult.hu
darabos@hydroconsult.hu

Munkatársaink

Bódi Gábor
+36-30-954-0236
bodi@hydroconsult.hu

Dávid László
+36-30-970-1999
david@hydroconsult.hu

Polyák István
+36-30-248-3649
polyak@hydroconsult.hu

Címünk

Székhely:
7622 Pécs, Mártírok útja 10.

Postacím & Telephely:
1075 Budapest, Károly krt. 13-15.